برنامه های زنده صدا و سیما

در این قسمت برنامه های زنده برگزار شده در صدا و سیما در خصوص امنیت شخصی و سازمانی و جرایم رایانه ای اجرا شده است

مشاوره در خصوص جرایم اینترنتی

متن آزمایشی برای مشاوره جرایم اینترنتی

نمرات دانشجویان

در این قسمت دانشجویان می توانند نمرات خود را مشاهده نمایند

کلاس های آنلاین

این کلاس ها بر اساس آموزش همزمان بین دانشجویان و استاد انجام خواهد گرفت و کلیه امکانات کلاس حضور ی را پوشش خواهد داد  درضمن جلسات کلاس رکورد شده و بر اساس رعایت قوانین آموزشی در اختیار دانشجوبان قرار خواهد گرفت.

 
 

درباره حسین نیازخانی

اینجانب حسین نیازخانی با تجربه ۱۰ سال کارسناس رسمی دادگستری در حوزه کامپیوتر و جرایم اینترنتی و تجربه ۱۵ سال در حوزه IT  و مشاوره و تدریس دوره های تخصصی مایکروسافت و سیسکو به صورت حضوری و آنلاین آمادگی پاسخگویی به سوالات و مشاوره در حوزه های تخصصی و امنیتی شبکه های کامپیوتری می باشم.

آخرین اخبار

دعوت به شرکت در کلاس آنلاین
(جمعه,۱۴ تیر , ۱۳۹۲)

برگزاری  جلسه آشنایی با کلاس های آنلاین

راه اندازی وب سایت شخصی حسین نیازخانی
(جمعه,۱۴ تیر , ۱۳۹۲)

رتئقلتر ئتال ئتقالئر اقرئتقارب قبئر ائر فلئ را ئلتفار ئفلترائ ا لرئتف لرئفل رئفلر ئتفلرا ئتفلر ئلتفرا ئفلتار فلر لر لرتل فترللا ئتفرا ئفتلرا ئفلتار ئلتفرا ئفتلرا ئفلرا ئفلارئ فل ئت فل رئ الفئراف لئرا فئار

مقالات

(برنامه برخط (شبکه آموزش
(جمعه,۱۴ تیر , ۱۳۹۲)

موضوع:ثبت دامنه های اینترتی و نقض علامت تجاری

شبکه خبر
(جمعه,۱۴ تیر , ۱۳۹۲)

موضوغ:کلاهبرداری اینترنتی

درباره سایت

آخرین فعالیت ها

ارسال پیام